Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Vastuvõtt
Eelkool
1. klass
10. klass
Gümnaasiumi õppesuunad
Valikained
Avaldus 10. klassi vastuvõtmiseks
Vastuvõtt 2.-9. klassi ja koolist lahkumine

  Otsing
Täppisotsing  

Vastuvõtt 10. klassi 2016. aastal

Viimsi Keskkool komplekteerib 10. klassi põhikooli 9. klassi hinnete, sisseastumistesti ja vestlusevooru tulemuste alusel.

Sisseastumisele registreerimine algab 14. märtsist ja lõppeb 28. märtsil.
10. klassi katsetele registreerumiseks täida ankeet SIIN. 
Lisaks registreerumisele on vaja kooli kantseleisse tuua koopia 9. klassi tunnistusest. Viimsi Keskkooli õpilased ei pea tunnistust tooma.

Testivoor
Testivooru kutsutud kandidaadid sooritavad sisseastumistesti 2. aprillil kell 10.00.
Test sisaldab matemaatika, eesti keele, inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.
Testivooru tulemustest moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse õpilased vestlusvooru. Kutsed saadetakse e-posti teel.

Vestlusvoor
Otse vestlusvooru kutsutakse õpilaskandidaadid, kelle 9. klassi veerandi- või trimestrihinded on neljad ja viied ning kes on osalenud üleriigiliste olümpiaadide piirkonna- ja lõppvoorus.
Otsuse vestlusvooru kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon ja teavitab sellest meili teel.
Vestlusvooru tulemustest ja veerandi- või trimestrihinnete keskmisest moodustub pingerida, mis on üheks aluseks vastuvõtuotsuse tegemisele. Otsusest teavitatakse e-posti teel.

Õpilaskandidaadid esitavad vestlusvoorus motivatsioonikirja, milles:
1) analüüsivad ennast õppijana;
2) selgitavad isiklikke eesmärke;
3) põhjendavad õppesuuna valikut.


Vastuvõtu ajakava

14. – 28. märts  - Registreerumine vastuvõtukatsetele ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia esitamine kooli kantseleisse
02. aprill kell 10.00 -   Sisseastumistest
12. aprill kell 15.00 - Kirjalik test õpilastele, kel ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik 2. aprillil osaleda
15. aprilliks - Vestlusvooru pääsenute informeerimine e-posti teel
26. aprill – 31. mai - Vestlusvoor
22. juuni kell 13.00 - Avalduse ja põhikooli lõputunnistuse kinnitatud koopia esitamise tähtaeg
hiljemalt 30. juuni - Komisjoni otsus 10. klassi vastuvõtmise kohta