Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 14. märts 2016

Koosoleku toimumise aeg: 14.märts 2016.a. kell 18.00-19.48
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Liina Mugu
Osalejad: Jaen Lainevool, Aivar Koks, Eigo Sõster, Tiivi Väll. Liina Mugu, Piret Simmo, Arles Taal, Vaike Murumets, Margit Paju, Lemmik Loopere, Jan Trei
Kutsutud: Alge Ilosaar, Karmen Paul

Koosoleku päevakava
1. Koolivaheajad 2016/17õppeaastal.
2.Nõusoleku andmine õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks 2016/17 õppeaasta põhikooli klassides 26-ni.
3. Arvamuse andmine põhikooli õppekava üldosale.
4. Muud teemad.

1. Koolivaheajad 2016/17 õppeaastal.
Et järgmist õppeaastat planeerida on ettepanek kinnitada 2016/17 õppeaasta koolivaheaja kuupäevad:
Sügisvaheaeg: 22. - 30. oktoober 2016 (I periood 37 õppepäeva)
Jõuluvaheaeg: 24. detsember 2016 – 8. jaanuar 2017 (II periood 40 õppepäeva)
Talvevaheaeg: 18. - 26. veebruar 2017 (III periood 30 õppepäeva)
Kevadvaheaeg: 14. – 23. aprill 2017 (IV periood 34 õppepäeva)
Suvevaheaeg: 10.juuni - 31. august 2017 (V periood 34 õppepäeva)
Koolivaheajad on kooskõlastatud ja kokku lepitud kõikide Viimsi valla haridusjuhtidega.

Otsustati: Anda nõusolek 2016/17 koolivaheaegade kinnitamiseks (poolt kõik kohalviibijad).


2. Nõusoleku andmine õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks 2016/17 õppeaasta põhikooli klassides 26-ni.
Ettepanek on sarnaselt käesoleva õppeaastaga määrata 2016/17 õppeaastal kõikides põhikooli tavaklassides õpilaste arvu maksimaalseks piirmääraks 26 õpilast.

Otsustati: Hoolekogu kinnitas põhikooli tavaklassides õpilaste arvu maksimaalseks piirmääraks 26 õpilast (poolt kõik kohalviibijad).

3. Arvamuse andmine põhikooli õppekava üldosale.
K. Paul andis ülevaate põhikooli õppekava üldossa planeeritavatest muudatustest. Suuremad muudatused puudutavad hindamise korraldust. Toimus arutelu 1. ja 2. klassi õpilaste hindamissüsteemi muudatustest.

Otsustati: arvamus põhikooli õppekava üldosale:
- suurendada võimalusel käsitöö/kodunduse ja puutöö/tehnoloogia tundide vahetuse osakaalu praeguse 10% asemel 20% juurde, samuti kodundus rotatsiooni korral lahti siduda käsitööst;
- 1. ja 2.klassi sõnaliste hinnangute andmisel koolitada lapsevanemaid ja tagada jooksev tagasiside (mitte ainult kokkuvõttev hinnang).

4. Muud teemad.

4.1. Järgmise hoolekogu ja vanematekogu koosoleku aeg ja teemad.
Otsustati:
1) Hoolekogu koosolek toimub 29.08.2016 algusega kell 18.00.
2) Vanematekogu koosolek toimub 16.05.2016 kell 18.00.
3) Vanematekogu koosolekul võtta arutlusele hindamissüsteemi muudatused, õpilaste koduste tööde õppekoormus, tunniplaani muudatused ja haridusvõrgu arengukava hetkeseis.

4.2. Kaaluda võimalust suurendada käsitöö/kodunduse ja puutöö/tehnoloogia tundide vahetuse osakaalu praeguse 10% asemel 20% juurde. K. Pauli sõnul selle teemaga tegeletakse aktiivselt. Kui lahendus olemas, informeeritakse sellest ka hoolekogu.

4.3. Esindaja määramine töötajate konkursi komisjoni. Konkursikomisjonis avaldas soovi osaleda Liina Mugu, Piret Simmo, Margit Paju, Lemmik Loopere ja Jane Lainevool.
Otsustati: Määrata töötajate konkursi komisjoni hoolekogu esindajateks alljärgnevalt:
- Loodus- ja reaalained – Piret Simmo
- Eesti keel ja võõrkeeled – Liina Mugu
- Klassiõpetaja – Margit Paju
- Oskusained jm – Lemmik Loopere ja Jaen Lainevool

4.4. Tunniplaani muutumisest. K. Pauli sõnul tunniplaan edaspidiselt nii sagedasti muutuma ei hakka, edaspidi planeeritakse tunniplaani muuta 4 korda aastas.