Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

ICT in USE projektikohtumine Soomes

6. – 10. aprillini olid 12 Viimsi kooli 7. klasside õpilast Helsingis Porolahti koolis rahvusvahelise projekti „ICT in USE“ õpilaste kohtumisel. Eesti õpilastele lisaks osalesid kohtumisel projekti partnerkoolide õpilased Türgist, Portugalist ning Soomest. Kohtumise fookuses oli õpilaste digipädevuste arendamine luues projekti logo ning videod teemal „IKT igapäevaelus“ (IKT info-ja kommunikatsioonitehnoloogia).

Kohtumise jooksul töötati rahvusvahelistes meeskondades, kuhu kuulus igast riigist üks õpilane. Gruppides loodi projektile logo, milleks kasutati paljude jaoks uut rakendust Sketchbook. Videote loomisel oli abiks Timo Kangaslampi, kes viib Soomes läbi IKT koolitusi. Videoid loodi kuuel teemal: IKT kodus, IKT tundides, IKT sotsiaalses elus, IKT vahetundides, IKT ja hobid, IKT vahendid koolides. Kohtumisele eelnevalt olid õpilased igas koolis kogunud materjale – pildistanud, filminud ning läbi oli viidud küsitlus IKT kasutamisest õpilaste ning õpetajate hulgas. Mitmed grupid lavastasid ka kohapeal reaalse elu olukordi. Videod on nähtavad projekti kodulehel ictinuse.wordpress.com

Videote loomine oli väljakutse, sest esiteks oli vaja suhelda erinevatest kultuuridest pärit õpilastega, kelle keeletase oli erinev, mis tegi ühise idee ja teostuse kokkuleppimise mõnevõrra keerulisemaks. Teiseks oli vaja kasutada uusi rakendusi videote loomiseks, mis pani proovile õpilaste IKT oskused. Terve päev tõsist tööd lõppes aga edukalt, sest kõik grupid said valmis huvitavate videotega, mis võrdlesid partnerkoole ning edastasid vaatajatele sõnumi. Õpilased tõid välja, et videote loomine aitas neil teisi koole ja riike paremini mõista ning pani mõtlema enda koolile, mis on meil hästi ja mis võiks olla teistmoodi.

Õpilased majutusid Soome õpilaste peredes ning see oli omaette elamus, sest pani proovile õpilaste keeleoskuse, avatuse ning oskuse hakkama saada võõras keskkonnas. Esimestel päevadel oli mitmetel suur koduigatsus, kuid mida aeg edasi, sest tuttavamaks sai pere ja teised õpilased ning viimasel päeval valati pisaraid, sest raske oli üksteisest lahkuda.

Õpilased soovitaksid samasugust kogemust ka teistele, sest see võimaldas saada uusi kontakte ning sõpru, arendada oma võõrkeele ning grupitöö oskust rahvusvahelises meeskonnas. Kogemus arendas noorte sotsiaalseid oskusi näiteks viisakust ja teistega arvestamist. Samuti oli nädal täis toredaid vabaaja tegevusi. Kohtumine oli õpilaste hinnangul huvitav ning lõbus.

Viimsi koolist osalesid kohtumisel 7. klasside õpilased Rebeka Pettai, Ireene Kilusk, Kristin Purga, Kevin Sults, Meeri Pappel, Karolina Johanna Freiberg, Eva Katarina Tambets, Johanna Marie Link, Karmen Klaassen, Brittany Ellen, Emily Keersalu, Valeria Filippova. Õpetajatest olid kaasas Maarja Urb, Vilve Roosioks ja Marja Mõistlik.

Järgmine projektikohtumine on mõeldud õpetajatele ning toimub oktoobris Portugalis. Teemaks on õuesõpe IKT vahenditega.  

Projekti rahastatakse Erasmus+ programmist.