Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Näitering "EKSPERIMENT"

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Suhtlemisel on igapäevaelus oluline roll, näiteringis püütakse selle kaudu õpilasi julgustada olema enesekindlam, õpetada meeskonnatööd ja lahendama probleeme, arutlema, analüüsima, kuulama oma keha ja vaimu – seda kõike teatritegemise kaudu.
Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme (1.-12. kl) teatrihuvilisi õpilasi. Algkooli grupi suurus 15  ja gümnaasiumi grupi suurus 20 õpilast.

Õppekava maht
216 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub?
Algkooli grupp alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 14.00 - 15.00.
Gümnaasiumi grupp alates septembrikuust neljapäeviti kell 16.00 - 19.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Näiteringi Eksperiment kuutasu 31 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825495 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
algkooli grupp on komplekteeritud

Juhendaja: Külli Täht
e-post: kylli.taht@viimsi.edu.ee