Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Füüsika õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Näitering-muusikatuba

Läbi mängu tuleb leida võimalusi arendada eelkõige õpilaste loovust, julgust ning soovi ennast väljendada. Oskused kasvavad läbi kogemuste ja julgus läbi esinemiste.
Muusikatoa õpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes soovivad läbi praktilise kogemuse arendada muusikalist kuulmist, rütmitunnetust, teoreetilisi teadmisi noodiõppest ning eneseväljendust.Lisaks omandab õpilane elementaarsed teadmised kõnetehnika lavakõneõpetusest, mis on praktilisi eesmärke teeniv õpetus, kus arvestatakse iga õpilase loovust ja individuaalseid võimeid. Kindlasti omandab õpilane esmased oskused draamaõpetuses, mille läbi õpilane õpib väärtustama oma isiksust, õppides paremini tundma iseennast ja oma võimeid.
Õpilane saab hulgaliselt praktilisi kogemusi läbi erinevate etenduste, kus on ühendatud kõne- ja draamaõpetus, muusika ning lavaline liikumine. Ta saab osa esinemisrõõmust ning õpib tunnetama publikut läbi iseenda.

Ainekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest, kus arvestatakse iga õpilase loovust ja individuaalseid võimeid.

Keda ootame osalema?
Algastme (3.-4. kl) muusika ja teatrihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
90 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub?
3.-4. klass teisipäeviti kell 14.00-15.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks?
Muusikatoa kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE682200221064825576 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
3.-4. klass: 
http://www.eformular.com/sipelgas/muusikatuba.html

Juhendajad: Mari-Liis Rahumets ja Külli Talmar
e-post: kylli.talmar@viimsi.edu.ee