Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne 2016/2017)

Muutunud õpikäsitus eeldab muutunud mõtteviisi, uusi ja uuenenud õpetamis- ning õppimismeetodeid ning teistsugust lähenemist koolijuhtimisele. Õpilase toetajaks on koolis esmajoones õpetaja ning et eespool kirjeldatud ootusi täita, on vaja kooli töötajate endi pädevuste tõstmine ning motivatsiooni hoidmine, sest kõik muutused saavad alguse inimesest endast. Muutused on võimalikud, kui töötajatele pakutakse võimalusi heade praktikate kogemiseks ning enda oskuste arendamiseks ning oma töötajaid arendatakse järjepidevalt.
Antud projekt kannab endas õpetaja kui õppija ideed, kes omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid 21. sajandi ootustele vastava õpilase kujundamiseks. Õppiv kool vajab õppivaid õpetajaid.

Eelnevaga seoses on Euroopa-suunalise õpirände eesmärgid:

  • suurendada töötajate oskusi ja pädevusi õppija arengu toetamiseks (sh IKT vahenditega);
  • arendada õpetajate didaktilisi oskusi õpilaste (sh HEV õpilaste, immigrantide) õpetamisel ning diferentseerimisel ning loovuse arendamisel;
  • tõsta kooli töötajate motivatsiooni ja uskumusi, et iga õppija on eriline;
  • tõsta kooli õpetajate motivatsiooni ja uskumusi, et õpetajal on koolis väga oluline juhiroll.

Õppeaastal 2016/2017 viibivad Viimsi Keskkooli õpetajad järgmistel õpirännetel:

  • 13. – 17. juuni 2016 töövarjuprojekt Saksamaal, Kölnis
  • 3.- 9. juuli 2016 Suurbritannias, Bathis – "Inclusive Teaching and Special Educational Needs" täienduskoolitus eripedagoogile. 
  • 4. – 8. juuli 2016 Tšehhis, Prahas “Encouraging creative thinking” täienduskoolitus eesti keele ja kirjanduse õpetajale. 
  • 10.- 14. oktoober 2016 Maltal “How to maximise learning on field trips” bioloogiaõpetajale. 
  • 19.-21. oktoober 2016 Hollandis, Maastrichtis, Euroopa koolijuhtide aastakonverents koolijuhile.
  • 27. – 31. märts 2017 Kreekas “Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving” abiõpetajale.  

Kõikide koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Keskkooli koolitusblogist

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.