Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Gümnaasiumi õppekava
Gümnaasiumi ainekavad
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Vastuvõtu kord
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Gümnaasiumi ainekavad

Ainevaldkond "Keel ja kirjandus"

Eesti keel             10. klass                 11. klass                 12. klass

Kirjandus             10. klass                 11. klass                  12. klass

Kõnekunst 10. klassile

 

Ainevaldkond "Võõrkeeled"

Inglise keel          10. klass                  11. klass                   12. klass         
Inglise keele suuliseks eksamiks ettevalmistav kursus

Vene keel             10. klass                  11. klass

Saksa keel           10. klass                  11. klass

Prantsuse keel    10. klass                  11. klass                 12. klass

Hispaania keel    10. klass                  11. klass                12. klass

Rootsi keel           10. klass

 

Ainevaldkond "Matemaatika"

Lai matemaatika       10. klass                     11. klass                12. klass

Kitsas matemaatika  10. klass                     11. klass                12. klass

 

Ainevaldkond "Loodusained"

Keemia           10. klass                   11. klass

Füüsika           10. klass                   11. klass                12. klass

Geograafia     10. klass                   11. klass

Bioloogia        10. klass                   11. klass

 

Ainevaldkond "Sotsiaalained"

Ajalugu               10. klass                     11. klass                 12. klass

Ühiskonnaõpetus 12. klass

Perekonnaõpetus 11. klass

Uurimistöö alused 10. klass 

 

Ainevaldkond "Kunstiained"

Muusika       10. klass                    11. klass                12. klass

Kunst            I kursus                      II kursus

 

Ainevaldkond "Kehaline kasvatus"

10. klass                     11. klass                12. klass 

 

Suunaained

Humanitaarsuund

Tõlkekursus inglise keelest. 11. klass

Kirjandus ja ühiskond. 10. klass

Draama ja teater.11.klass

Kirjandus ja film.12.klass

Müüt ja kirjandus. 12. klass

Humanitaarsuunal kohustuslike A2-keeletasemega võõrkeelte (prantsuse või hispaania keel) ainekavad asuvad ainevaldkonnas Võõrkeeled.

Matemaatika-loodussuund

Loodusteaduste praktikum.10.klass

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond. 10. klass

Geoinformaatika.11.klass

Keemiliste protsesside seaduspärasused. 11. klass

Rakendusbioloogia.12.klass

Teistsugune füüsika. 12. klass

Globaliseeruv maailm.12.klass

Laia matemaatika 5 lisakursuse ainekavad asuvad ainevaldkonnas "Matemaatika"

 

Majandus-sotsiaalsuund

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond. 10. klass

Psühholoogia. 10. klass

Sissejuhatus majandusse.10.klass

Ettevõtluse alused. 11 . klass

Makromajandus.12.klass

Euroopa ja USA ühiskond, kultuur. 10. klass

Inimene ja õigus. 11. klass

Filosoofia 11. klass

Rahvusvahelised organisatsioonid.12.klass

Globaliseeruv maailm.12.klass

Kirjandus ja ühiskond. 12. klass

 

Valikained

Draamaõpetus (10. klass)

Praktiline psühholoogia (10. klass)

Meediajasuhtekorraldus 10.klass

Esmaabi10.klass

Enesekaitse ja turvalisus 11.klass

B-kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõpe (11. klass)

Riigikaitse I11.klass

Riigikaitse II 11.klass

Kodundus12.klass

Noortekoor 10.-12.klass

Koolimeedia (10.-12. klass)

Loogika (10.-12. klass)

Pathways to English and American Literature (10.-12. klass)

Ettevõtlus (10. klass)

Rahvatants (11. klass)