Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool 2018/2019
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Eelkool 2018/2019

17.08.2018

Hilisematele soovijatele võimaldame koha eelkoolis vabade kohtade olemasolul.

Info: Margit Võsu, 6028 943 margit@viimsi.edu.ee

 

Eelkooli ja mängukooli registreerimine lõpeb 24. septembril!

Viimsi Kooli eelkooli registreerimine 2018/2019 õppeaastaks kestab 24.septembrini 2018

Esmaspäev kell 16-18.00 Heli Piirman (rühm on täitunud)

Teisipäev kell 16-18.00 Maarika Koks (rühm on täitunud)

Kolmapäev kell 16-18.00 Eve Skoglund

 http://www.eformular.com/veelkool/eelkool-2018-eve-skoglund.html#stay

Kolmapäev kell 16-18.00 Marika Liivandi (rühm on täitunud)

Neljapäev kell 16-18.00 Maris Laanela (rühm on täitunud)

Tööpäeviti kord nädalas eelkoolirühmad jätkavad juba traditsiooniks kujunenud õppesisuga, kus aidatakse lapsel kooliga kohaneda, korratakse teadmisi põhiainevaldkondades, arendatakse käitumisoskust ja valmisolekut koolis olla.

Õppetöö eelkooli ringis on tasuline, mis 2018/2019 õppeaastal on 175 eurot, 1 kuu maksumus 25 eurot. Õppetöö kestab oktoobrist – aprillini. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitegevust ei toimu.

Eelkooli õppekavaga saad tutvuda alloleval lingil:

uus eelkooli أµppekava (2) (2)

Rühm avatakse kui registreeritud on 13 last, ühe rühma suurus on kuni 16 last.

 

Viimsi Kooli eelkooli läbimine ei taga sisse saamist Viimsi Kooli esimesse klassi. Vastuvõttu Viimsi Kooli reguleerib Viimsi Vallavalitsuse määrus "Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" 

https://www.riigiteataja.ee/akt/427012017012?leiaKehtiv

 Eelkooli võetakse vastu lapsi, kes 1.oktoobriks on saanud 6-aastaseks. Õppetööd viivad läbi Viimsi Kooli õpetajad.

Lapse registreerimine eelkooli toimub lapsevanema avalduse alusel kooli kodulehe vahendusel.

Muutuste kohta õppetöös info eelkooli koordinaatori ja õpetaja kaudu e-kirja teel.

Ringitasu info:

Eelkooli ringitasu maksmise kontonumber IBAN: EE462200221064973800, 
Saaja: Sihtasutus Viimsi Keskkooli Fond,
Selgitusse märkida: Toetus eelkooliringile, maksja nimi ja  lapse nimi, kuu

Eelkooliringi tasu (25 EUR) tuleb vanemal tasuda igas õppekuus kuupäevade vahemikus 1-10, kuid mitte hiljem,kui 10. kuupäevaks Eraldi arvet ei saadeta. Eelkool sõlmib lapsevanemaga lepingu.

 

Eelkooli ei toimu vaheaegadel:
I koolivaheaeg: 22. oktoober - 28. oktoober 2018
II koolivaheaeg: 24. Detsember 2018 - 06. jaanuar 2019
III koolivaheaeg: 25. veebruar - 03. märts 2019
IV koolivaheaeg: 22. aprill - 28. aprill 2019
V koolivaheaeg 12. juuni - 31. 
august 2019

Info: Margit Võsu, 6028 943 margit@viimsi.edu.ee

Pilootprojektina alustab mängukooli ring 5.-6.aastastele lastele

03.08.2018

Mängukoolis tutvume kooli eluga, õpime tähti ja numbreid, suhtleme, mängime, joonistame ja oleme teadmishimulised. Rõhk on sotsiaalsetel oskustel-suhtlemine, asjade jagamine, paaris-, ja rühmas töötamine, viisakus, käeline tegevus.

Tähed ja numbrid on tutvustavad, need tegevused pole esmased, sest tegemist on mängukooliga mitte kooliks ettevalmistusega.

Mängukooli tunnid toimuvad ajavahemikul oktoober 2018 – mai 2019 kaks korda kuus teisipäeviti.

Mängukoolis osalemine on tasuline, mis 2018/2019 õppeaastal on 200 eurot, 1 kuu maksumus 25 eurot.

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitegevust ei toimu.

Rühmade toimumise aeg on kaks korda kuus teisipäeviti 16.00-17.30

Rühm avatakse kui registreeritud on 10 last, ühe rühma suurus on kuni 12 last.

Õpetaja Heli Piirmann

 

Mängukooli registreerimine 5 kuni 6 aastastele (kuni 24.septebmbrini):

teisipäev 16.00 - 17.30 õpetaja Heli Piirmann (2 kuus korda oktoober-mai)