Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Nõukoda
Koostöökojad
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 14.03.2017

Aeg: 14.03.2017 kell 17:30 – 19:30
Koht: Viimsi kool, ruum C311
Osalejate arv: 16 hoolekogu liiget (vt lisa)
Kutsutud: Karmen Paul, Alge Ilosaar, Mart Felding, Merle Sepp, Ingrid Hermet
Protokollija: Maila Rikken

Kinnitatud päevakord:
1. Nõusoleku andmine õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks 2017/2018
2. Õppe- ja kasvatustööst ja hindamise tagasisidestamisest
3. Viimsi Keskkooli töötasu juhend
4. Kooli toitlustamise teemad
5. Vanematekogu koosoleku aeg ja päevakord

1. Nõusoleku andmine õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks 2017/2018
Ettepanek oli määrata 2017/18 õppeaastal kõikides põhikooli tavaklassides õpilaste arvu maksimaalseks piirmääraks 26 õpilast.
Otsustati: Hoolekogu kinnitas põhikooli tavaklassides õpilaste arvu maksimaalseks piirmääraks 26 õpilast (poolt kõik kohalviibijad).

2. Õppe- ja kasvatustööst ja hindamise tagasisidestamisest 2015/2016
Õppeastme juhid andsid ülevaate eelmisel õppeaastal toimunud 3. ja 6. klasside tasemetöödest, põhikooli ja gümnaasiumi riigieksamitest. Samuti osales juhuvalikuna 40 õpilast PISA testis.
K. Paul andis ülevaate 9.klassi lastevanemate murekohtadest ja ettepanekutest seoses hindamisega.
Otsustati: Järgmisel vanematekogu koosolekul arutatakse antud teemat.

3.Viimsi Keskkooli töötasu juhend
K. Paul tutvustas Viimsi Keskkolli töötasu juhendit ja selgitas vanemõpetaja ja meisterõpetaja nimetuse saamiskorda. Juhend on saadetud tutvumiseks Viimsi haridusametisse ja teistele Viimsi valla koolide juhtidele.
Otsustati: täiendavaid ettepanekuid ei ole ning hoolekogu annab oma kooskõlastuse

4. Kooli toitlustamise teemad
P.Simmo andis ülevaate kohtumisest kooli toitlustajaga. Toitlustaja ei soovi teha koostööd ja eitab probleeme. Positiivne muutus, et hommikuputru saab alates kella 07.45 koolipäevadel süüa.
Jätkub töö toitlustamise probleemidega koolis.
Otsustati: Kutsuda koolitoitlustaja KLP Toit vanematekogu koosolekule.

5. Vanematekogu koosoleku aeg ja päevakord
Vanematekogu koosolek toimub 25. aprillil, kell 17.30 Viimsi koolis.
Päevakord:
• toitlustamine
• tagasiside hindamissüsteemi muudatustele

 

Hoolekogu koosolek 22.11.2016

Aeg: 22.11.2016 kell 17:30 – 19:00
Koht: Viimsi kool, ruum B201
Osalejate arv: 15 hoolekogu liiget (vt lisa)
Kutsutud: Peeter Aleksander Paju, Karmen Paul
Protokollija: Kadi-Lii Sams

Kinnitatud päevakord:

1. Protokollija valimine
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
4. Arvamuse andmine "Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muudatustele
5. Hoolekogu esindajate määramine värbamiskonkursi komisjoni koosseisu
6. Õpilasesinduse ülevaade koolitoidu küsitlusest
7. Jooksvad küsimused


Loe veel

Viimsi Keskkooli hoolekogu 2016/2017

Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr 662 Viimsi Keskkooli hoolekogu kinnitamine