Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Gümnaasiumi õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Vastuvõtu kord
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 30.08.2016

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja tunnustamine kiituskirjaga
 • Õpilaste klassikursuse kordama jätmine
 • Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 • Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 • Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2016/17 õ.a.

Õppenõukogu 17.06.2016

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 • Tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 • Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 • Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga
 • Nime kandmine kooli auraamatusse
 • Koduõppe rakendamine vanema taotlusel
 • Kodukorra töörühma ettepanekud kodukorra muudatusteks

Õppenõukogu 06.06.2016

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ning täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 • Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tänukirjaga

Õppenõukogu 24.03.2016

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Põhikooli õppekava üldosa läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 • Gümnaasiumi õppekava lisa uurimis-ja praktiliste tööde juhendi muudatusettepaneku arutamine

Õppenõukogu 22.02.2016

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 15.10.2015

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Vanema taotluse alusel koduõppe rakendamine
 • Esindajate nimetamine kooli hoolekogusse
 • Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtted õppeaasta 2014/2015 kohta