Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 30.08.2016

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja tunnustamine kiituskirjaga
 • Õpilaste klassikursuse kordama jätmine
 • Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 • Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 • Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2016/17 õ.a.

Õppenõukogu 17.06.2016

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 • Tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 • Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 • Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga
 • Nime kandmine kooli auraamatusse
 • Koduõppe rakendamine vanema taotlusel
 • Kodukorra töörühma ettepanekud kodukorra muudatusteks

Õppenõukogu 06.06.2016

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ning täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 • Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tänukirjaga

Õppenõukogu 24.03.2016

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Põhikooli õppekava üldosa läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 • Gümnaasiumi õppekava lisa uurimis-ja praktiliste tööde juhendi muudatusettepaneku arutamine

Õppenõukogu 22.02.2016

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu 15.10.2015

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Vanema taotluse alusel koduõppe rakendamine
 • Esindajate nimetamine kooli hoolekogusse
 • Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtted õppeaasta 2014/2015 kohta