Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 30.08.2017

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 • Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
 • Õpilase avaldus õppeaasta kordamiseks
 • Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine (põhikooli õppekava üldosa (I kooliaste)
 • Töötajate tunnustamise korra muudatuste läbiarutamine ja arvamuste avaldamine
 • Töötasujuhendi muudatuste läbiarutamine ja arvamuste avaldamine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2017/18 õ.a.
 • Ülevaade kooli projektidest
 • Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu 16.06.2017

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 • Põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 • Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, nime kandmine kooli auraamatusse
 • Koduõppe rakendamine vanema taotlusel
 • Hindamise tagasisideküsitluse kokkuvõte
 • Töötasujuhendist ja töötajate tunnustamise korrast
 • Info augustikuu kohta
 • Raamatukogu minutid

Õppenõukogu 08.06.2017

Päevakord:  

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine kiitus- ja tänukirjaga ning täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 • Koormuste jagamisest uueks õppeaastas
 • Juunikuu töökava
 • Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu (elektrooniline) 27.aprill

 Päevakord: 

 •  Täiendava õppetöö määramine 12. klassi õpilastele.

 

Õppenõukogu (elektrooniline ) 06.03.2017

 Päevakord: 

 • Õpilasele ajutine õppes osalemise keelu rakendamine

Õppenõukogu (elektrooniline) 09.02.2017

Päevakord: 

 • Õpilasele ajutine õppes osalemise keelu rakendamine

Õppenõukogu 10.11.2016

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks ning 2015/16 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale.
 • Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 • Koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine

Õppenõukogu (elektrooniline) 17.10.2016

Päevakord: 

 • Kooli esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu