Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Gümnaasiumi õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Vastuvõtu kord
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 30.08.2017

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 • Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
 • Õpilase avaldus õppeaasta kordamiseks
 • Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine (põhikooli õppekava üldosa (I kooliaste)
 • Töötajate tunnustamise korra muudatuste läbiarutamine ja arvamuste avaldamine
 • Töötasujuhendi muudatuste läbiarutamine ja arvamuste avaldamine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2017/18 õ.a.
 • Ülevaade kooli projektidest
 • Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu 16.06.2017

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 • Põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 • Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, nime kandmine kooli auraamatusse
 • Koduõppe rakendamine vanema taotlusel
 • Hindamise tagasisideküsitluse kokkuvõte
 • Töötasujuhendist ja töötajate tunnustamise korrast
 • Info augustikuu kohta
 • Raamatukogu minutid

Õppenõukogu 08.06.2017

Päevakord:  

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine kiitus- ja tänukirjaga ning täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 • Koormuste jagamisest uueks õppeaastas
 • Juunikuu töökava
 • Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu (elektrooniline) 27.aprill

 Päevakord: 

 •  Täiendava õppetöö määramine 12. klassi õpilastele.

 

Õppenõukogu (elektrooniline ) 06.03.2017

 Päevakord: 

 • Õpilasele ajutine õppes osalemise keelu rakendamine

Õppenõukogu (elektrooniline) 09.02.2017

Päevakord: 

 • Õpilasele ajutine õppes osalemise keelu rakendamine

Õppenõukogu 10.11.2016

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks ning 2015/16 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale.
 • Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 • Koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine

Õppenõukogu (elektrooniline) 17.10.2016

Päevakord: 

 • Kooli esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu