Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Gümnaasiumi õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Vastuvõtu kord
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 29.08.2014

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine
 • Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
 • Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli õppe– ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2014/15 õ.a.

Õppenõukogu 17.06.2014

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursust kordama jätmine.
 • Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuste väljaandmine ja õpilaste tunnustamine.
 • Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmine ja õpilaste tunnustamine.

Õppenõukogu 04.06.2014

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine ning õpilaste tunnustamine.

Õppenõukogu (elektrooniline) 08.05.2014

Päevakord: 

 • Koduõppe rakendamine nõustamiskomisjoni soovitusel

Õppenõukogu (elektrooniline) 08.01.2014

Päevakord: 

Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu (elektrooniline) 27.11.2013

Päevakord: 

 • Õpilasele ajutises õppes osalemise keelu rakendamine

Õppenõukogu (elektrooniline) 11.10.2013

Päevakord:  

 • Õpilase klassikursust kordama jätmine

Õppenõukogu 08.10.2013

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu protokollija ja sekretäri valimine
 • Õppekavade üldosade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Põhikooli ja gümnaasiumi esindajate nimetamine kooli hoolekogusse
 • Koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel
 • Klassikursuse kordama jätmine/põhikooli lõputunnistuse väljaandmine