Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 29.08.2014

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine
 • Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
 • Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli õppe– ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2014/15 õ.a.

Õppenõukogu 17.06.2014

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursust kordama jätmine.
 • Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuste väljaandmine ja õpilaste tunnustamine.
 • Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmine ja õpilaste tunnustamine.

Õppenõukogu 04.06.2014

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine ning õpilaste tunnustamine.

Õppenõukogu (elektrooniline) 08.05.2014

Päevakord: 

 • Koduõppe rakendamine nõustamiskomisjoni soovitusel

Õppenõukogu (elektrooniline) 08.01.2014

Päevakord: 

Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu (elektrooniline) 27.11.2013

Päevakord: 

 • Õpilasele ajutises õppes osalemise keelu rakendamine

Õppenõukogu (elektrooniline) 11.10.2013

Päevakord:  

 • Õpilase klassikursust kordama jätmine

Õppenõukogu 08.10.2013

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu protokollija ja sekretäri valimine
 • Õppekavade üldosade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Põhikooli ja gümnaasiumi esindajate nimetamine kooli hoolekogusse
 • Koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel
 • Klassikursuse kordama jätmine/põhikooli lõputunnistuse väljaandmine