Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Vastuvõtt
Eelkool
1. klass
10. klass
Gümnaasiumi õppesuunad
Valikained
Avaldus 10. klassi vastuvõtmiseks
Vastuvõtt 2.-9. klassi ja koolist lahkumine

  Otsing
Täppisotsing  

Vastuvõtt 10. klassi 2017. aastal

Vastuvõtu ajakava
13. – 27. märts - registreerumine vastuvõtukatsetele ja väljastpoolt Viimsi Kooli gümnaasiumisse kandideerijatel 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia esitamine kooli kantseleisse; vastuvõtu registreerimisvorm asub kooli kodulehe avalehel ja on aktiivne kuni 27.03 kell 23.59;
1. aprill kell 10.00 - sisseastumistest; täpne aja- ja ruumijaotuse info saadetakse sisseastumistesti sooritajatele neljapäeval, 30.03.
Hiljemalt 30.03 saavad veelkordse registreerimiskinnituse ka need kandidaadid, kes sisseastumistesti sooritama ei pea;
10. aprill - kirjalik test neile, kel ei ole mõjuvatel põhjustel seda võimalik 1. aprillil sooritada; kandidaadid, kes on registreerimisel põhjendanud oma soovi test 10.04 sooritada, saavad seda teha algusega kell 14.05 arvutiklassis C313;
13. aprilliks - vestlusvooru pääsenute informeerimine ja kandideerimise jätkamiseks vajaliku lävendi mitteületamisest teatava info saatmine kandidaatidele e-posti teel;
24. aprill – 31. mai - vestlusvoorud; täpsem ajaline info saadetakse kandidaatidele aprillikuu keskel;
22. juuni kell 13.00 – avalduse ja põhikooli lõputunnistuse kinnitatud koopia esitamise tähtaeg;
Hiljemalt 30. juuni - komisjoni otsus 10. klassi vastuvõtmise kohta, teavitamine e-posti teel.
29. juuni-10. juuli - valikainete kursustele registreerimine.

Viimsi Keskkool komplekteerib 10. klassi põhikooli 9. klassi hinnete, sisseastumistesti, vestlusvooru ja põhikooli lõpueksamite tulemuste alusel.  Sisseastumisele registreerimine kooli kodulehel algab 13. märtsist ja lõppeb 27. märtsil. Lisaks registreerumisele on vaja kooli kantseleisse tuua koopia 9. klassi tunnistusest. Viimsi Keskkooli õpilased ei pea tunnistust tooma.

Testivoor
Testivooru kutsutud kandidaadid sooritavad sisseastumistesti laupäeval, 1. aprillil kell 10.00. Test sisaldab matemaatika, eesti keele, inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses. Testivooru tulemustest moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse õpilased vestlusvooru. Kutsed saadetakse e-posti teel. Testivooru ei pea läbima õppijad, kelle 9. klassi tunnistusel on hinded A-C (või neljad-viied).

Vestlusvoor
Otse vestlusvooru kutsutakse õpilaskandidaadid, kelle 9. klassi veerandi- või trimestrihinded on A-C (või neljad ja viied) ning kes on osalenud üleriigiliste olümpiaadide piirkonna- ja lõppvoorus. Otsuse vestlusvooru kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon ja teavitab sellest meili teel. Vestlusvooru tulemustest ja veerandi- või trimestrihinnete keskmisest moodustub pingerida, mis on üheks aluseks vastuvõtuotsuse tegemisele. Otsusest teavitatakse e-posti teel.

Õpilaskandidaadid esitavad vestlusvoorus motivatsioonikirja, milles:
1) analüüsivad ennast õppijana;
2) selgitavad isiklikke eesmärke;
3) põhjendavad õppesuuna valikut.

Koolil on valmisolek vastu võtta 3 klassikomplekti 10. klassi õpilasi, st maksimaalselt 3x36 õpilast

Lisainfo gümnaasiumi õppejuht Ingrid Hermetilt:
ingrid.hermet@viimsi.edu.ee, tel 6028903