Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Tartu Ülikooli uued kursused gümnasistidele

Tartu Ülikool pakub gümnaasiumiõpilastele 2 uut tasuta e-kursust (MOOCi).
Infopädevus – registreerimine kuni 22.03. Algus 27.03.2017.
E-valimiste levik ja mõju (inglise keeles). Algus 13.03.2017

Kursus toetab gümnaasiumi riikliku õppekava valikkursust „Uurimistöö alused”. E-kursus „Infopädevus“ on suunatud gümnaasiumiõpilastele, et arendada neis uurimistööks vajalikke infootsinguoskusi. Infopädevuse MOOC ehk vaba juurdepääsuga e-kursus on mõeldud algajale infootsijale ning on koostatud nii, et süstemaatilise infootsingu oskuste omandamine oleks igaühele jõukohane. Kursuse õppematerjalid on kõigile avatud, siin on eri teemasid tutvustavad õppevideod, lugemisvara ning enesetestid, mida võib läbida aja- ning kontrollipingeta ja kodust või töölaua tagant lahkumata. Need, kes soovivad võimalust küsida abi oma otsinguteks ja saada TÜ digitaalse tunnistuse, on oodatud registreeruma veebipõhisele kursusele TÜ Moodle'i keskkonnas ning sooritama ka kohustuslikud testid. Link „Infopädevuse“ e-kursusele ja registreerimisele: http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/infopadevus_mooc_tu_raamatukogu_kursus_2017.pdf

 

E-valimiste levik ja mõju (inglise keeles). Algus 13.03.2017

Kursuse jooksul käsitletakse:

Eesti e-riigi toimimise põhimõtteid ning senist arengut
e-valimiste arengut ja kasutusmustreid tänapäeval;
e-valimiste mõju valimisosalusele ja valimistulemustele;
valimistel osalejate huvitavaid käitumuslikke aspekte.
Kursuse materjalina on kasutatud unikaalset ja rikkalikku empiirilist materjali e-valimiste kohta nagu näiteks 10 aastat e-valimiste ajalugu katvad küsitlusandmed, e-valimiste sessioonide anonümiseeritud logid ja ametlikud valimistulemused. Arvestades e-riigi ja e-valitsemise arengutrendi, on kursuse läbimisest kasu eeskätt e-riigi arhitektuuri mõistmisel ja tundmaõppimisel, mis muutub tööturul järjest olulisemaks.

Kursus on ülesehitatud iganädalaste videoloengute ja õppematerjalide põhiselt.

Registreerimisaadress: https://goo.gl/6bf2r7