Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

ICT in USE projektikohtumine Viimsis

9.-13. aprillini toimus Viimsi koolis rahvusvahelise projekti ICT in USE neljas kohtumine teemal äpid õppetöös, millest võttis lisaks meie õpilastele ja õpetajatele osa 30 õpilast ja 10 õpetajat Soomest, Portugalist ja Türgist. Tegemist on III kooliastmele mõeldud kaheaastase koostööprojektiga, mille raames korraldatakse õpilaste kohtumisi ja õpetajate koolitusi, laiemaks eesmärgiks on arendada õpetajate ja õpilaste digipädevust ja projekti jooksul valmib kasulike linkide ja äppide andmebaas erinevateks ainetundideks.

Projektikohtumise avaüritus toimus Viimsi Kuulsaalis, kus õpilastel oli võimalus bowling´ut mängides üksteisega tutvuda. Järgneval päeval tutvustasid meie kooli 7. klasside valikaine õpilased külalistele kooli ning samuti oli külalistel võimalus osaleda meie kooli tundides.

Kohtumise eeltööna olid iga riigi õpilased otsinud äppe, mida nad soovisid eakaaslastele teistes riikides tutvustada, valmistanud ette äpi tutvustuse ning ka õppeülesande. Äppide tutvustamine toimus paralleelselt kahes klassiruumis ning mõlemas ruumis valisid osalejad ka kõige parema tutvustuse. Võiduväärilisteks hääletati Portugali õpilaste Mysimpleshow ja Türgi õpilaste Mindmeister äppide tutvustused. Eesti õpilased tutvustasid külalistele VeeMee- ja Thinglink- nimelisi äppe.

Projekti raames proovisid õpilased ka ise äppe luua. Teisipäeval sõitsime kogu seltskonnaga Mustamäele, kus TTÜ Informaatikamajas õpetati, kuidas luua lihtsamaid äppe PhoneGap keskkonda kasutades. Pealelõunal tutvuti aga Mektoryga. Kolmapäeval lõid õpilased rahvusvahelistes rühmades äppe LearningApps-nimelises keskkonnas. Selle tulemusel valmisid toredad lahendused türgi, portugali, soome ja eesti keele sõnade õppimiseks. Päeva lõpus testisid õpilased äppe ning valisid välja oma lemmiku. Võidukasse rühma kuulusid David Portugalist, Sandra Soomest ja Christopher ning Dione Frances Eestist.

Koos osaleti ka Viimsit tutvustavas Loquiz orienteerumismängus, mis valmis samuti sama projekti raames ning kus õpilased said Viimsi Kooli ümbruses ja Laidoneri pargis nutiseadme abil erinevaid punkte läbides otsida vastuseid Viimsi valda ja tema ajalugu puudutavatele küsimustele.

Meelelahutust pakkus Türgi kultuuri õhtu, kus oli võimalus maitsta traditsioonilisi türgi toite, kuulata türgi muusikat.
Soome, Portugali ja Türgi õpilased majutusid Viimsi õpilaste kodudes – siinkohal ka suur tänu peredele, kes sel nädalal külalistele peavarju pakkusid!
Projekti lõpus tehti nädalast kokkuvõtteid. Tagasisidest selgus, et majutamise ja võõras peres elamise kogemus oli 71% õpilaste meelest suurepärane ja 25% arvates hea.

Mõned väljavõtted õpilaste tagasisidest:

• Nii lahe ja põnev kogemus oli.
• Õppisin olema rohkem avatud
• Parandasin oma inglise keele oskusi
• Ma õppisin teistega rohkem arvestama.
• Ma mõistsin, kui erinevad on riigid ja et meil on siin nii palju erilisi asju, mida mujal pole.
• Õppisin Eestit veelgi rohkem väärtustama

Kõige enam tõsteti esile uute sõprade saamist ja peredes veedetud aega.
Mitmete osalejate meelest olid vahvad Türgi kultuuri õhtu, orienteerumine vabas õhus, inglise keele harjutamine ja ka Mektory külastus.
 

Projekti rahastatakse Erasmus+ programmist.