Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Ansamblilaul

Ansamblilaul on mõeldud lauluhuvilistele õpilastele, kes soovivad ennast väljendada ühiselt laulmise kaudu. Ainekava toetab loovat ja õpilaste individuaalseid võimeid arvestavat õpetamist.
Musitseerides arendatakse õpilase isikupära ja loovust, omandatakse oskused ja teadmised üksi ja koos musitseerimiseks ning loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmas õppides arendatakse suhtlemis- ja koostööoskust, kontsentratsioonivõimet, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet, sallivust, paindlikkust ning kujundatakse õpilase enesehinnangut ja õpimotivatsiooni.
Ühislaulmise kaudu arendatakse õpilase sotsiaalseid oskusi ning kasvatatakse isamaaarmastust ja luuakse valmisolek elukestvaks koorilauluharrastuseks.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
35 akadeemilist tundi, mis on jaotatud ühe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 16.00-16.45.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A101.

Õppemaks
Ansamblilaulu kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE662200221067497477 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreeriminehttp://www.eformular.com/sipelgas/ansamblilaul.html

Juhendajad: Kätlin Puhmaste ja Mari-Liis Rahumets
e-post:katlin.puhmaste@viimsi.edu.ee, mari-liis.rahumets@viimsi.edu.ee