Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Õppimine ülikoolide kursustel 2017/2018 õppeaastal

Viimsi Keskkool toetab andekaid ja õpihimulisi õpilasi, kes lisaks tavaõppekava läbimisele koolis soovivad ennast täiendada Tartu Ülikooli Teaduskooli, Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Tehnoloogiakooli või Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kursustel.
Teaduskoolid ootavad oma kursustele neid õpilasi, kellel:
* on sügavam huvi mõne ainevaldkonna vastu,
* on soov täiendada oma teadmisi ja valmistuda olümpiaadideks või õpinguteks kõrgkoolis
* ei piisa kodukooli pakutavatest võimalustest oma lemmikalaga tegelemiseks
* on valmisolek iseseisvaks tööks.
* on nõus osalema õppetöös nädalavahetustel või koolipäevade õhtutel (sõltuvalt teaduskoolist on erinevad õppetöö formaadid).

Enne kursusele registreerimist tutvu hoolikalt vastava ülikooli kursuse kirjeldusega. Kui oled leidnud endale sobiva kursuse ja oled endas kindel, et viid õpingud lõpuni, siis palun kirjuta avaldus kursuse eest tasumiseks Viimsi Keskkooli direktori nimele, kus oleksid kirjas järgmised andmed:
* õpilae eesnimi ja perenimi
* isikukood
* telefon
* e-post
* klass
* lapsevanema ees- ja perenimi, isikukood, aadress, e-post, telefon
* teaduskooli nimi (nt Tartu Ülikooli Teaduskool, TTÜ Mektory Tehnoloogiakool jne)
* kursuse nimetus (nt ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV)
* kursuse toimumise aeg
* aine maht (nt 1,5 EAP, 20 akadeemilist tundi)
* kursuse maksumus
* kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

Miks see on vajalik? Viimsi Kool sõlmib teie vanemaga toetuslepingu, mille alusel tasume õpilase kursuse maksumuse ja juhul kui õpilane jätab kursuse pooleli (ehk õpingute lõpetamise ajaks ei ole ette näidata vastavat dokumenti), on ta kohustatud kursuse maksumuse koolile kompenseerima.
Avaldused palun tooge minu kätte (ruum C107). Kursustele saab registreerida kuni 20. septembrini.

Kursustele registreerimine on juba alanud (Õpilasakadeemia sügissemestri kursuste kava on veel täpsustumas)
TÜ Teaduskool: http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused
TTÜ Mektory Tehnoloogiakool: https://ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursused-18/
TLÜ Õpilasakadeemia: http://www.tlu.ee/et/koolitus/akadeemia/sygissemestri-kursused

Teaduskoolides läbitud kursusi saab arvestada keskkoolis valikainena!