Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Gümnaasiumi õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Vastuvõtu kord
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 18. aprill 2018

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Viimsi Kooli põhimäärusele arvamuse andmine
 • Viimsi Kooli õppekavale arvamuse andmine
 • 12. kl täiendavad õppetööd
 • Jooksev info

Õppenõukogu (elektroonilne) 26. märts 2018

Päevakord:

 • Koduõppe rakendamine vanema taotlusel
 • Välisriigist tulnud õpilasele klassi määramine

Õppenõukogu (elektrooniline) 8. jaanuar 2018

Päevakord:

 • Koduõppe rakendamine vanema taotlusel

Õppenõukogu 7. november 2017

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Sisehindamise aruande tööversioon
 • Kooli kodukorra arutelu ja arvamuste kuulamine
 • Kriisisituatsiooni arutelu ja käitumine.
 • 2016/17 õa 12. klassi klassijuhatajad annavad ülevaate õpilaste edasistest valikutest

Õppenõukogu (elektrooniline) 2. november 2017

Päevakord:

 • Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.

Õppenõukogu (elektrooniline) 20. oktoober 2017

Päevakord:

 • Kooli esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu

Õppenõukogu (elektrooniline) 28. september 2017

Päevakord:

 • Lapsevanema avalduse põhjal 1. klassi koduõppe rakendamine ajavahemikus 01.10.17 - 12.06.18
 • Lapsevanema avalduse põhjal 6. klassi koduõppe rakendamine ajavahemikus 15.12.2017 - 02.04.2018