Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 31.08.2018

 Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsused täiendava õppetöö sooritamisest
 • Koduõppe määramine
 • Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
 • Üldtööplaani tutvustus ja kinnitamine
 • Jooksev info

Elektrooniline õppenõukogu 22. juuni 2018

 Päevakord:

 • 10. ja 11.klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine

Õppenõukogu 18. juuni 2018

Päevakord:
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 • Põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 • Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, nime kandmine kooli auraamatusse
 • Info augustikuu kohta
 • Raamatukogu minutid
 • Jooksvad küsimused

Õppenõukogu 8. juuni 2018

 Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine kiitus- ja tänukirjaga ning täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 • Juunikuu töökava
 • Jooksvad küsimused

Õppenõukogu 18. aprill 2018

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Viimsi Kooli põhimäärusele arvamuse andmine
 • Viimsi Kooli õppekavale arvamuse andmine
 • 12. kl täiendavad õppetööd
 • Jooksev info

Õppenõukogu (elektroonilne) 26. märts 2018

Päevakord:

 • Koduõppe rakendamine vanema taotlusel
 • Välisriigist tulnud õpilasele klassi määramine

Õppenõukogu (elektrooniline) 8. jaanuar 2018

Päevakord:

 • Koduõppe rakendamine vanema taotlusel

Õppenõukogu 7. november 2017

Päevakord:

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Sisehindamise aruande tööversioon
 • Kooli kodukorra arutelu ja arvamuste kuulamine
 • Kriisisituatsiooni arutelu ja käitumine.
 • 2016/17 õa 12. klassi klassijuhatajad annavad ülevaate õpilaste edasistest valikutest

Õppenõukogu (elektrooniline) 2. november 2017

Päevakord:

 • Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.

Õppenõukogu (elektrooniline) 20. oktoober 2017

Päevakord:

 • Kooli esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu

Õppenõukogu (elektrooniline) 28. september 2017

Päevakord:

 • Lapsevanema avalduse põhjal 1. klassi koduõppe rakendamine ajavahemikus 01.10.17 - 12.06.18
 • Lapsevanema avalduse põhjal 6. klassi koduõppe rakendamine ajavahemikus 15.12.2017 - 02.04.2018