Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Pakkumine
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Otsime teadushuviringidele juhendajaid

Otsime projekti „Loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia – meie teadlik valik!“ raames Viimsi Kooli, Vaida Põhikooli ja Peetri Lasteaed-Põhikooli teadushuviringidele juhendajaid perioodiks 01.10.2019 – 31.05.2020.
Juhendajaid vajame järgmistele huviringidele:
Matemaatikaring "Nupula" (Viimsi Kool)
Teadusring "Taibu" (Vaida Põhikool ja Peetri Lasteaed-Põhikool) 
Robootikaring (Püünsi Kool)
Robootikaring (Viimsi Kool)
Elektroonikakursus "Digi" (Viimsi Kool)

Huviringid eelnevalt nimetatud koolides toimuvad igal nädalal õppetöö toimumise perioodil. Ühel nädalal toimuva huviringi keskmine kestvus on 1,5 tundi.

Kandidaadilt eeldame:
* kogemust teadushuviringi juhendamisel
* põhjalikke teadmisi juhendatava huviringi valdkonnast
* oskust märgata ja suunata lapse arengut
* koostööoskust ja head suhtlemisoskust
* vastutustunnet, täpsust ja korrektsust tööülesannete täitmisel

Palun teha pakkumine hiljemalt 16. septembriks 2019 aadressile peeter@viimsi.edu.ee. Pakkumises tuua välja juhendatav huviring ja kool ning ühe huviringi läbiviimise tasu brutosumma kalendrikuus.

Projekti "Loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia - meie teadlik valik!" läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.