Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Füüsika õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Pakkumine
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Otsime teadushuviringidele juhendajaid

Otsime projekti „Loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia – meie teadlik valik!“ raames Viimsi Kooli ja Püünsi Kooli teadushuviringidele juhendajaid perioodiks 01.10.2018 – 31.05.2020.
Juhendajaid vajame järgmistele huviringidele:
Animatsiooniring "Teen ise multifilmi" (Viimsi Kool)
Matemaatikaring Nupula (Viimsi Kool, Haabneeme Kool ja Püünsi Kool)
Teadusring Taibu (Viimsi Kool)

Huviringid eelnevalt nimetatud koolides toimuvad igal nädalal õppetöö toimumise perioodil. Ühel nädalal toimuva huviringi keskmine kestvus on 1,5 tundi.

Kandidaadilt eeldame:
* kogemust teadushuviringi juhendamisel
* põhjalikke teadmisi juhendatava huviringi valdkonnast
* oskust märgata ja suunata lapse arengut
* koostööoskust ja head suhtlemisoskust
* vastutustunnet, täpsust ja korrektsust tööülesannete täitmisel

Palun teha pakkumine hiljemalt 15. septembriks 2018 aadressile peeter@viimsi.edu.ee. Pakkumises tuua välja juhendatav huviring ja kool ning ühe huviringi läbiviimise tasu brutosumma kalendrikuus.

Projekti "Loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia - meie teadlik valik!" läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.