Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Loodusõpetuse tund Loodusmuuseumis

16. ja 19. oktoobril 2018 külastasid 6.a ja 6.b klass Loodusmuuseumi, kus toimus muuseumitund teemal „Muld. Elu mullas“. Õpilased said teadmisi mulla tekkest ja aineringest mullas, õpiti tundma muldade läbilõikeid metsakooslustes ja taimestikku erinevatel muldadel. Mulla koostist uuriti aga luubi- ja binokulaarmikroskoobiga. Muuseumitund aitas omandada ainekavas nõutavaid õpitulemusi:
1. kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;
2. selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
3. tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;
4. kirlejdab huumuse teket ja selle osa aineringes.