Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 16.10.2018

Aeg: 16.10.2018 kell 19.19-19.55
Koht: Viimsi Kool
Osalejate arv: 9
Koosoleku juhataja: Aime Niidas
Protokollija: Liina Mugu

Päevakord:
1. Protokollija valimine;
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine;
3. PGS §73 (hoolekogu) lühitutvustus;
4. Järgmise hoolekogu koosoleku aeg;
5. Kohapeal algatatud küsimused.

1.Protokollija valimine;
Otsustati:
1. Protokollijaks valiti Liina Mugu.

2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Hoolekogu esimehe kandidaadiks seadis end üles P. Simmo, aseesimehe kandidaadiks A. Martin.
Otsustati:
1. Hoolekogu esimeheks kinnitada ühehäälselt P. Simmo;
2. Hoolekogu aseesimeheks kinnitada ühehäälselt A. Martin.

3. PGS §73 (hoolekogu) lühitutvustus
A. Niidas tutvustas lühidalt hoolekogu rolli.
Otsustati:
1. Võtta info teadmiseks.

4. Järgmise hoolekogu koosoleku aeg
Otsustati:
1. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 04.12.2018 algusega kell 18.00.

5. Kohapeal algatatud küsimused
• Hoolekogu liikmed tegid ettepaneku luua Facebooki keskkond Viimsi Kooli koolivormi esemete ja sporditarvete ostuks-müügiks.
Otsustati:
1. L. Mugu loob Facebooki keskkonna Viimsi Kooli koolivormi ja sporditarvete ostuks-müügiks.
• hooviala korrastamist ja, et ratta(ja suusa"kuuride")varjualuste projekteerimisega koos tuleks reorganiseerida õueala, et leida võimalusi hooviala paremaks kasutamiseks ja aktiivsemaks tegevuseks;
• koolis võiks olla õuevahetund (enam-vähem ok ilmaga) ja koleda ilmaga kindlasti mänguvahetunnid (Liikuv kool algatus);
• algklasside pikapäevarühma vajaduse kaardistamine; Piret Simmo lubas kirjutada I kooliastme klassidele vastava järelepärimise;
• kuidas olla teadlik lapsevanem: suitsetamise-, narko- ja mokatubaka teema, need on koolis suur probleem. Teemad on aktuaalsed ja sellega peab kogu aeg tegelema, nii politsei, õpetajate kui ka lapsevanematega. Regulaarselt tuleb meelde tuletada, et konstaabel käiks koolis ja abipolitseinikud kooli ümbruses ja kaugemal - busside lõpp-peatuses ja SPA ümbruses;
• laste ohutus kui lapsi tuuakse kooli autodega. See on teema mida peaks regulaarselt meelde tuletama, et ohutu liiklus kooli ees on meie kõigi huvides;
• garderoobi kord koolipäeva lõpus. Lahenduseks pakuti korrapidaja õpetaja, kes vastutab korra eest garderoobis ( 6. ja 7. tunni lõpp on ilmselt kõige kriitilisemad).