Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Vanematekogu 2018/2019
Vanematekogu 2017/2018
Vanematekogu 2016/17
Vanematekogu 2015/16
Vanematekogu 2014/2015
Vanematekogu 2013/2014
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Vanemate kogu koosolek 15.04.2019

Aeg: 15.04.2019
Kell: 18:00-20.40
Koht: Viimsi kool, ruum C311
Osalejate arv: 21
Juhataja: Aime Niidas
Protokollija: Liina Mugu
Päevakord:
1. 2x aastas tunnistuste andmine;
2. "Liikuma kutsuva kooli" rakendamise võimalused Viimsi Koolis, sh rattaparkla ja hooviala uuendamine, paaristunnid;
3. (Taas)avame diskusiooni koolipäeva alguse kellaajast;
4. Avame diskusiooni, kuidas on plaanis integreerida huviharidust formaalse haridusega;
5. Lapsevanemate poolt varasemalt tõstatatud probleemide/päringute tagasisidestamine (olukord kooli garderoobis ja kontrolltööde läbiviimine vastavalt kehtivale seadusandlusele) või tehtud ettepanekud (nutiseadme kasutamine ainult õppetöös, õpilastele pimekirja õpetamine, suusabussi kasutamine kooli suusatundide ajal);
6. Kohapeal algatatud küsimused

Viimsi Kooli vanematekogu protokoll 15.04.2019