Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Matemaatikaring "Lisakursus põhikooli lõpetajale"

Matemaatikaringi „Lisakursus põhikooli lõpetajale“ eesmärgiks on toetada iga õpilase individuaalset arengut matemaatika pädevuse kujunemisel. Huviringis kinnistatakse põhikooli jooksul õpitud teemasid keerulisemaid, loovat ja analüütilist mõtlemist nõudvaid ülesandeid lahendades. Kursusel osalemine annab võimaluse ette valmistuda erinevateks matemaatikavõistlusteks ja sisseastumiskatseteks. Ülesannete lahendamise eesmärgiks on esitada endale väljakutseid, kogeda eduelamust ja avastamisrõõmu (õppimise toetamine ja vahelduse pakkumine läbi IKT vahendite).

Keda ootame osalema?
Keskastme (9. klass) matemaatikahuvilisi õpilasi. Grupi suurus 18 õpilast.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 15.15-16.15 või neljapäeviti kell 15.15-16.15.

Kus toimub?
Viimsi Koolis C302.

Õppemaks
Maleringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE082200221064825686 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
esmaspäev:  
http://www.eformular.com/sipelgas/lisakursusmatemaatika.html

neljapäevhttp://www.eformular.com/sipelgas/lisakursusmatemaatika2.html

Juhendaja: Kairi Heinsalu
e-post: kairi.heinsalu@vgm.edu.ee