Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Näitetrupp "WILHELMIINE" edasijõudnutele

Näitetrupi „Wilhelmiine“ edasijõudnutes saavad osaleda algastme lõpetanud õpilased, kellel on huvi suulise ja kehalise eneseväljenduse, näitlemise ja teatri vastu ning kes saavad end edasi arendada loovõpetuse, kõnetehnika, lavalise liikumise, deklamatsiooni, improvisatsiooni, mänguteraapia, analüüsi ja näitlejameisterlikkuse kaudu. Vanem aste on õpilastele, kelles peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib, kuidas suhelda, ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks teha, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Põhiastme esinemis-, näitlemis- ja teatrihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
108 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates septembrikuust esmaspäeviti kell 16.00 - 18.00

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Näitetrupp "Wilhelmiine" kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: grupp komplekteeritud

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee