Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Teadlaste Öö Festival Viimsi Koolis 26. september kell 9.00-11.00!

See tuleb taas – 26. septembril 2019 Viimsi Koolis! Viimsi Kool on taaskord üheks killukeseks mosaiigis Teadlaste Öö festivali (edaspidi TÖF) korraldamisel. Tegemist on Eesti ja kogu Baltikumi suurima teadust populariseeriva üritusega, mis sai alguse 2005. aastal Euroopa Komisjoni algatusel ja toimub juba 14. korda. Selle aasta peateemaks on „101 eksperimenti“.
Sellel aastal soovime kaasata igat Viimsi Kooli õpilast ja töötajat ning loomulikult on oodatud lapsevanemad jt kogukonna liikmed. Muudame senist TÖFi korralduse formaati, et leida üles meie inimeste väärt ideed, millel on positiivne eesmärk või väljund, mis elu paremaks muudaks nii Viimsi Koolis kui ka kogukonnas.

Mida tahame ära teha?
Kas tänaste teadmistega saame kujundada tulevikku? Mida on vaja teha selleks, et meie koduvald (Viimsi vald) oleks ka 200 aasta pärast innovaatiline, turvaline ja kestlik omavalitsus? Muutustega ei tule alustada homme, vaid täna ja igaüks meist saab teha midagi tuleviku heaks.
Kes, mida ja kuidas? - sellele saamegi vastused TÖFi raames korraldataval üritusel Viimsi Koolis!

26. septembril 2019 kell 9.00-11.00 toimuvad klassides keskkonna ja kestliku arengu teemalised ideelaborid, kus sõelutakse välja igas klassis 1-2 eesmärki koos tegevuskavaga, mis tuleb õppeaasta jooksul ellu viia ja ikka selleks, et leida tasakaal planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu loomisel vahel.

Õppeaasta lõpus teeme kokkuvõtte eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevustest ja loomulikult on välja pandud parimatele teostajatele auhinnad.
TÖFi temaatika haakub suurepäraselt Rohelise kooli programmiga ning aitab kujundada õpilaste üld- ja valdkonnapädevusi.